Priser


SKOLEPENGER 2017 - 2018

Åseral
3488 solo
3319 gruppe

Audnedal
3895 solo
2718 gruppe

Hægebostad
4469 solo
4249 gruppe

Det innrømmes minst 20% søskenmoderasjon.