Stilling Ledig


Det er for tiden ingen ledige stillinger ved kulturskolen.

Vikarer:
Kulturskolen trenger jevnlig vikarer, og vi vil gjerne
ha kontakt med deg som kan stille opp som vikar innen
musikk, drama eller tegning/maling.

Send en e-post til rektor med din CV, så kontakter vi deg ved behov.

Rektor Kjell Gierstae kjellg@ikskolen.no