Band


Har du lyst til å spille i band?

Vi lærer samspill, det å få bandet til å låte bra sammen, hvordan arrangere låtene slik at hvert instrument får sin spesielle rolle, hvordan man får utstyret og PA til å fungere bra, innøving av låter og improvisasjon.

For å spille i band kreves det at du har hatt opplæring innen gitar, bass, piano/keyboard, sang eller trommer, men også ferdigheter på andre instrumenter kan være aktuelt.

Krav: Du må selv eie eller ha tilgang til ditt instrument.