Bass


Bassgitar er et instrument som sammen med trommene utgjør grunnstammen i et band. Altså takten og ”groovet”. Bass har en forholdsvis lav terskel for å komme i gang. Du har 4 eller 5 strenger som utgangspunkt. Du vil lære grunntoner , overganger, nedganger og oppganger. Når du begynner å få taket på dette kan du begynne å spille sammen med andre, for eksempel band.

Til forskjell fra gitar spiller du ikke akkorder, selv om det også er mulig på en bass.

Krav: du må eie eller disponere en bassgitar og forsterker.