Kirkeorgel


Elevplass

Alder: Fra 12 år

Nivå: eleven må kunne spille litt piano.

Om undervisningen:

Elevene får ukentlig undervisning . Det planlegges også noen gruppesamlinger, for å etablere et orgelmiljø knyttet til kulturskolen.

Orgelet er et instrument som byr på svært varierte klangopplevelser, og det kan brukes til å framføre mange slags typer musikk. Mange forbinder kirkeorgelet med noe stort og mektig, men også det nære og sarte er en del av orgelets egenart. De store komponistene opp gjennom tidene har latt seg inspirere av dette instrumentet.

Det legges vekt på følgende i undervisningen:

• at eleven har et forhold til musikken det arbeides med.
• at eleven blir kjent med ulike stilarter.
• at eleven raskt skal få følelsen av å spille orgel, samtidig som elevens bakgrunn fra pianospill blir brukt som en ressurs.
Det tas høyde for at elevene for det meste øver på piano eller keyboard hjemme, eventuelt får pianoundervisning parallelt med orgelundervisningen.