Lyd


Lyd er ikke bare lyd. Lydfaget er et avansert og til dels svært komplekst område.

Men det er moro å jobbe med, og alle konserter fra små pub forstillinger til store show i kulturhus og konsertsaler er helt avhengig av god lyd for å være vellykkede.

Undervisningen i lyd er på et grunnleggende nivå.

Ingen spesielle krav utover at du må være interessert i lyd og musikk.