Studio


I et lydstudio spiller man inn CD plater, eller musikk til bruk i Film, TV og radio. De som jobber i et lydstudio og styrer innspillingen må beherske lydteknologi, og være godt kjent med lydfaget og det utstyret som benyttes.

I dag er de fleste studioer helt eller delvis datastyrte. Det vil si at man bruker datamaskiner i alle ledd av produksjonen, som innspillingsmaskin for lyd og MIDI, redigering, miks mastering og ferdigstillelse av en produksjon.

Avhengig av tilgangen på lærerkrefter og lokaliteter med riktig utstyr tilbyr vi kurs i lydstudioteknikk. For å ta kurset må du være minst 14 år gammel, du må være svært interresert i alt som har med musikk og lyd å gjøre, og det er flott om du selv har en PC eller Mac med et innspillingsprogram (sistnevnte er ikke et krav).