Drama


På drama har vi mye lek og moro! Improvisasjon er et viktig element i undervisningen, og alle får lov å prøve seg på scenen både alene og sammen med andre. Musikk er også en viktig del av undervisningen, og elevene lager egen koreografi. Vi jobber mye med å lytte til hverandres idèer og sette dem sammen til et stykke i fellesskap. Før jul bruker vi å fremføre en liten juleforestilling. Deretter er det UKM som har det største fokuset utover vinteren, før året avsluttes med forestilling/elevkonsert i Kulturskolen.

Vårt mål på drama er at alle skal bli sett, få lov til å utfolde seg, og bruke fantasien i trygge omgivelser!