Ordensreglement· Møter presis og er forberedt til timene.
· Har med noter, instrument og annet nødvendig utstyr.
· Gir beskjed ved sykdom eller hvis de av andre årsaker ikke kan møte til time.
· Deltar aktivt i undervisninga og i prosjekter som inngår i undervisninga.
· Sammen med foreldrene setter seg inn i informasjon som blir gitt.
· Gir tilbakemelding på brukerundersøkelser og ellers hvis nødvendig.

Åseral-Audnedal-Hægebostad kommuner v/kulturskolen kan utelukke elever fra undervisningen ved gjentatte fravær etter hverandre uten melding (mer enn 3 ganger på rad), uten gyldig grunn - ubetalt elevkontingent - manglende interesse for undervisningen - disiplinære grunner.