Serviceerklæring· Serviceerklæring
· Faglig dyktige, godt forberedte og engasjerte lærere.
· Undervisning som er tilpasset hver enkelt elev, - alle skal oppleve mestringsglede.
· God informasjon om undervisningsopplegg. Beskjed i god tid ved endringer.
· Foreldrekontakt med tilbakemeldinger om elevens utvikling.
· Kontinuitet og progresjon i undervisningen. Deltakelse i prosjekter og tilbud om å opptre på konserter, utstillinger og forestillinger.
· Årlig brukerundersøkelser.