BrukerundersøkelseBrukerundersøkelse 2012-2013

Snitt Norge 5,0
Høyest Norge 5,6
Lavest kommune 4,2
Snitt totalt IK-skolen 5,1
Svarprosent 5%
Svar 10

Brukerundersøkelse 2012-2013
Snitt Norge 5,0
Høyest Norge 5,4
Lavest kommune 4,3
Snitt totalt IK-skolen 4,7
Svarprosent 6%
Svar 14