OM


Den interkommunale kulturskolen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som navnet sier de tre kommunenes fellessatsing på kulturskoleområdet. Samarbeidet er et resultat av ønsket om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med flere elever. Skolen ble etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobber fortsatt som sangpedagog ved kulturskolen.

I dag har skolen 160 elever fordelt på musikk, drama, tegning og maling. Musikkfagene alene dekker 10 fagområder, og vi er stolte av å kunne tilby undervisning på et høyt faglig nivå med svært kvalifiserte lærere.

Skolen holder til vest i indre Vest-Agder, og dekker et areal på 1600 kvadratkilometer, tre og en halv gang Oslos areal. Vi henter lærerne våre der de finnes, og bortsett fra de som er bosatt lokalt har vi ansatte fra Kristiansand, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

Undervisningen foregår på kommunenes eksisterende barne- og ungdomsskoler, foruten i lokale musikkversteder. Intensjonen er at alle elevene skal få undervisning på den skolen de normalt sokner til.

Vi er stolte av kulturskolen vår, og at vi kan tilby undervisning på et svært høyt nivå for alle aldersgrupper. Vi ønsker å være en pådriver for kulturlivet lokalt, og jobber med flere ekspansjonsplaner.

Vi ønsker deg velkommen som elev på skolen!

Kjell Gierstae

Rektor